Ocena brak

Cechy przedsiębiorstw państwowych.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

 1. odrębność ekonomiczna posiada odrębny majątek

 2. osobowość prawna , nabywa ją z chwilą zarejestrowania w sądzie.

 3. Odrębność organizacyjna (stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, ma swoją nazwę i siedzibę)

 4. Odrębność terytorialna ( zajmuje obszar na którym jest zlokalizowane).

Przedsiębiorstwa państwowe tworzą organy założycielskie do których należą naczelne i centralne organy administracji państwowej: minister Skarbu Państwa i inni (około 100 p.p) , wojewodowie (około 2800 p.p) , banki państwowe i NBP.

Organ założycielski wyposaża p.p w środki niezbędne do prowadzenia działalności , decyduje o łączeniu , podziale i likwidacji p.p. Likwidacja p.p może nastąpić jeżeli przynosi straty nie płaci podatków . Likwidacja następuje na wniosek organu założycielskiego lub rady pracowniczej.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako:

 1.  
  • przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych na po( na podstawie ustawy o p.p. z 81 roku)

  • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z których większość została przekazana gminom jako mienie komunalne;

  • przedsiębiorstwa działające na zasadach szczególnych w oparciu o odrębne ustawy , np. PKP , PLL LOT S.A , banki ( Prawo bankowe ustawa).

Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć przedsiębiorstwa mieszane z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi

Podobne prace

Do góry