Ocena brak

Cechy progresywne typu pierścienic

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Cechy progresywne typu pierścienic. P. dzielą się na trzy gromady. Są to wieloszczety, skąposzczety i pijawki. Wszystkie te zwierzęta posiadają wydłużone ciało o symetrii dwubocznej. Ciało podzielone jest na segmenty. Jest to segmentacja homonimiczna, czyli poszczególne p. są podobne. Metameria - nie jest ona tylko metamerią zewn, ale również wewn. Wykształcenie metamerii ciała dało możliwość następnym typom zwierząt podziału ciała na głowę, tułów i odwłok. Wykształcenie wtórnej jamy ciała. Celoma jest to przestrzeń pomiędzy ścianą ciała, a ukł pokarm wysłana własnym nabłonkiem mezodermalnym. Parapodia - pierścienice po raz pierwszy je wykształciły. Są to wyrostki płetwowate ułatwiające poruszanie.

Budowa pierścienic na przykładzie budowy dżdżownicy. Ciało dżdżownicy pokrywa wór powłokowo- mięśniowy zbudowany z nabłonka i dwóch warstw mięśni okrężnych i wzdłużnych. Wewn wtórna jama ciała podzielona jest przegrodami i wypełniona płynem. Ukł pokarm rozpoczyna się otworem gębowym, za którym znajduje się gardziel i przełyk. Do przełyku uchodzą gruczoły wapienne, których wydzielina neutralizuje kwaśny pokarm. Dżdżownica jest typowym glebożercą. Dalej znajduje się jelito środkowe z charakterystycznym uwypukleniem, które zwiększa powierzchnię chłonną. Dalszym odcinkiem jest jelito tylne zakończone odbytem. Ukł wydal jest ukł metamefridialnym.

W każdym segmencie znajduje się para orzęsionych lejeczków przechodzących w kanaliki zakończone banieczką i otworkiem wydal w następnym segmencie. Ukł krwionośny pojawia się po raz pierwszy u pierścienic, zapewnia on krążenie w obrębie całego ciała i składa się z naczynia grzbietowego, który ma zdolność kurczenia się i tłoczy krew od tyłu do przodu ciała naczynia brzusznego i naczyń okrężnych w każdym segmencie. Jest to układ zamknięty. Ukł nerw ma budowę drabinkową. Zbudowany jest ze zwojów nadprzełykowych, podprzełykowych połączonych obrączką około przełykową i łańcuszki brzusznego, który powstał ze zlania się dwóch pni nerwowych. W każdym segmencie występują zwoje połączone spoidłami poprzecznymi. Skąposzczety i pijawki są obojnakami. zapłodnienie jest krzyżowe, rozwój jest prosty. U wieloszczetów wyst rozdzielnopłciowość

Dymorfizm płciowy zaznacza się stosunkowo słabo. Z jaj powstaje planktoniczna larwa zwana Trahoforą. Trahofora ma kształt kulisty, jest orzęsiona, posiada już ukł. pokarm, wydal i prosty ukł nerw. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów przekształca się w formą dorosłą.

Podobne prace

Do góry