Ocena brak

Cechy procesu pielęgnowania

Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014

(-, attributies of nursing process,); podstawowe właściwości charakteryzujące proces pielęgnowania. Do najczęściej występujących zalicza się: uniwersalność (możliwość dostosowania procesu do indywidualnych potrzeb, wymagań i warunków, w jakich jest realizowany), wieloetapowość, ciągłość i dynamika (-—> pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne), logiczność i następstwo czasowe (racjonalne przechodzenie od etapu do etapu zgodnie z uznanymi regułami czasowymi), całościowe podejście do pielęgnowanego (—> pielęgnowanie całościowe), szerokie ze względu na przedmiot i zakres działań możliwości realizowania pielęgnowania. Pielęgnowanym może być: indywidualna osoba, rodzina, grupa ludzi; zdrowy, chory; dziecko, dorosły, człowiek stary.

Podobne prace

Do góry