Ocena brak

Cechy polskiego rolnictwa oraz czynniki SPOŁECZNO - GOSPODARCZE rozwoju naszego ROLNICTWA

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

W Polsce są korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Wpływ na to mają: okres wegetacji dość długi, przewaga nizin, lepsze melioracje (nawodnienie pól) i nawożenie umożliwiają uzyskanie dobrych plonów. Użytki rolne zajmują 59,7% ogólnej powierzchni kraju.

Czynniki – występują u nas formy własności: gospodarstwa państwowe, spółdzielnie produkcji rolniczej i indywidualne. Gospodarstwa indywidualne są bardzo rozdrobnione, szczególnie na wschodzie, centrali i południowej części kraju. Efektywne gospodarstwo powinno wynosić ok. 15 hektarów. Jest ich tylko 7,8%. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,6 hektara. Takie rozdrobnienie utrudnia mechanizację pracy, nie wykorzystując maszyn.

Podobne prace

Do góry