Ocena brak

Cechy organizacji według ujęcia systemowego

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

  1. wszystkie organizacje są systemami sztucznymi (tworzone w określonym celu) i naturalnymi (składają się z ludzi dążących do zaspokajania swoich potrzeb, realizacji własnych celów)

  2. są systemami otwartymi – w organizacji powstają głównie koszty, a zysk rodzi się w zetknięciu z otoczeniem

  3. są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi (elementy techniczne: struktura formalna, procedury, systemy informacyjne, wyposażenie techniczno-technologiczne; elementy społeczne: cele i zadania rzeczywiście realizowane w organizacji oraz różne aspekty zachowań jednostek i funkcjonowania grup)

  4. mają budowę hierarchiczną – składają się z podsystemów, a te z jeszcze mniejszych podsystemów, w badaniu hierarchiczności możemy wykorzystać metodę „czarnej skrzynki” ( jakie zależności zachodzą na wyjściu podsystemu pod wpływem zmian na jego wejściach)

  5. mają zdolność doskonalenia się – np. innowacje

  6. zawsze ścierają się w nich 2 tendencje: adaptacyjne (innowacyjna) i konserwatywna (zachowawcza)

  7. ekwifinalność – osiąganie podobnych wyników w różny sposób

Podobne prace

Do góry