Ocena brak

Cechy obrotowego ruchu Ziemi

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Widoma w ciągu dnia wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim przez wieki utrzymywała ludzkość w przekonaniu, że Słońce i gwiazdy krążą wokół Ziemi. Dziś wiemy, że jest ona jedną z konsekwencji obrotu Ziemi dookoła własnej osi, czyli ruchu obrotowego (wirowego). Najważniejszymi cechami obrotowego ruchu Ziemi są:

Ziemia wykonuje pełny obrót w ciągu tzw. doby gwiazdowej, która trwa 23 godz. 56 min. 04 sęk. Natomiast doba słoneczna to okres czasu, równy 24 godzinom, który upływa między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca na tym samym południku.

Ziemia obraca się z zachodu na wschód.

Oś obrotu Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66°33'.

Wszystkie punkty położone na powierzchni Ziemi (poza biegunami) w czasie pełnego obrotu, tj. 23 godz. 56 min. 04 sęk., zakreślają okręgi w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu.

Długość drogi pokonywanej w czasie pełnego obrotu, przez punkty położone na powierzchni Ziemi, zmniejsza się wraz z oddalaniem od równika w kierunku biegunów.

Prędkość liniowa punktów, tj. prędkość mierzona wzdłuż linii zata­czanych okręgów, maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. Na równiku jest największa i wynosi 1669 km/h. Każdy punkt położony na powierzchni Ziemi w ciągu 24 godzin zmie­nia swoje położenie o 360° niezależnie od wielkości okręgu, który zata­cza. Zatem prędkość kątowa wszystkich punktów na Ziemi jest taka sama.

Podobne prace

Do góry