Ocena brak

Cechy konstytucjonalne i temperament : wczesne poglądy

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

1. Hipokrates i Galen twierdzili że 4 żywioły są reprezentowane w ludzkim ciele przez 4 płyny(krew, czarną żółć, i flegmę), odpowiadając kolejno temperamentowi: sangwinicznemu, melancholicznemu, cholerycznemu i flegmatycznemu; różnicom indywidualnym odpowiada dominacja u ludzi tego bądź innego spośród 4 płynów.

2. Gall założyciel frenologii, będąca próbą zlokalizowania obszarów mózgu odpowiedzialnych za różnorodne aspekty funkcjonowania emocjonalnego i zachowaniowego.

3.   Kretschmer wyróżnił 3 podstawowe typy budowy ciała:

- Pyknik(otyły, okrągłej budowy- podatny na psychozę maniakalno-depresyjną, wiązany z ekstrawersją),

- Atletyk(dobrze umięśniony, silnej budowy),

- Astenik(wątły, szczupłej budowy- podatny na schizofrenię, wiązany z introwersją)

- Badania obarczone błędami metodologicznymi4. Sheldon zajmował się psych. konstytucjonalną; twierdził że każda osoba ma wrodzoną pewna podstawową strukturę biologiczną(budowę ciała), determinująca jej temperament, 3 somatotypy:

- Typ endomorficzny(grubasek)-preferencja fizycznej wygody, preferencja jedzenia, przyjacielskość- (wiscerotonia), zadowolenie z siebie, w wypadku kłopotów potrzeba towarzystwa innych ludzi,

- Typ mezomorficzny(mięśniak): asertywność, preferencja fizycznych przygód(somatotonia), energiczność, upodobanie do dominowania, pragnienie władzy, preferencja ryzyka i szansy, współzawodnictwo

- Typ ektomorficzny(szczupły) związany z wymiarem temperamentu cerebrotonią(powściągliwość, lękliwość, introwersja), oprócz tego „typ ten wrażliwy na ból chroniczne zmęczenie

- Sheldon odkrył rzeczywiście korelacje pomiędzy budowa ciała i temperamentem; ale nie można wyeliminować że korelacje te były oparte bardziej na doświadczeniu niż na biologii(ludzie o różnych typach budowy ciała są nagradzani za różne zachowania

Podobne prace

Do góry