Ocena brak

Cechy klimatu Polski

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

 1. Czynniki geograficzne mające wpływ na klimat polski:

 • odległość od oceanu Atlantyckiego i Bałtyckiego

 • ukształtowanie powierzchni i rzeźby terenu

 • wysokość nad poziomem morza i rodzaju podłoża

 1. Masy powietrza kształtujące klimat w Polsce:

 • Arktyczne (Grenlandia, morze Arktyczne)

 • Polarno morska (Atlantyk)

 • Polarno kontynentalna (Azja)

 • Zwrotnikowo kontynentalna (basen morza śródziemnego, Afryka)

 • Zwrotnikowo morska (wyspy Azorskie)

 1. Cechy klimatu Polski

 • Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowości

 • Przewaga cyrkulacji wiatrów zachodnich

 • Występowanie 6 klimatycznych pór roku

 • Zmienność pogód

Wody lądowe Polski

 1. Polska leży w dorzeczu Wisły i Odry

 2. Wisła i odra mają swoje źródła n południu Polski

 3. Wisła wypływa ze stoku baraniej góry (1220 m. n. p. m.)

 4. Odra wypływa z Sudetów na obszarze lach (690 m. n. p. m.)

 5. Obie rzeki płyną w kierunku północno – zachodnim

 6. Uchodzą do zlewiska morza Bałtyckiego

 7. Charakteryzują się asymetrią dorzeczy

 • prawe dorzecza są dłiższe i lepiej rozwinięte

 • lewe krótsze i jest ich mniej

 1. Polska leży głównie w zlewisku morza Bałtyckiego, niewielka część południowo – wschodniej części Polski poprzez rzekę Strwiąż leży w zlewisku morza czarnego

 2. Południowo – zachodnia część Polski należy w zlewisku morza północnego.

 3. Jeziora – przeważają pochodzenia polodowcowego, największe skupiska występują w pasie pojezierzy (morawskie, pomorskie, wielkopolskie) niewielkie skupiska jezior na pojezierzu łęczyńsko – modarskim.

Do najważniejszych typów jezior należy zaliczyć:

 1. jeziora rynnowe – o wydłużonym kształcie, powstałe w wyniku erozji lodowcowej

 2. jeziora moreny dennej – o dużych powierzchniach i urozmaiconych liniach brzegowych

 3. jeziora wytopiskowe – „oczka”

 4. jeziora krasowe – powstałe w miejscach zapadania się skał gipsowych i wapiennych

 5. starorzecza (jeziora zakolowe) – powstałe w wyniku odcięcia meandrów od rzeki macierzystej

 6. jeziora deltowe – będące fragmentami dawnych zatok morskich

 7. jeziora nadbrzeżne – powstałe w wyniku odcięcia dawnych zatok

 8. jeziora górskie – powstałe w wyniku działalności lodowców górskich, charakteryzujące się zazwyczaj stromymi brzegami, owalnym kształtem i dużymi głębokościami.

Podobne prace

Do góry