Ocena brak

Cechy i przebieg kryzysu lat trzydziestych a cykl koniunkturalny

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. Załamanie nastąpiło najpierw w USA, po tzw. czarnym czwartku, czyli po tzw. panice na giełdzie nowojorskiej na Wall Street, kiedy to gwałtownie spadły praktycznie ceny wszystkich akcji, pociągając za sobą łańcuch bankructw i zadłużenia, które rozprzestrzeniały się stopniowo na prawie wszystkie kraje (poza ZSRR) obejmując wszystkie dziedziny życia gospodarczego.

Pojawiły się kryzysy nadprodukcji, polegające na tym, że podaż przewyższała popyt - nie można było sprzedać wyprodukowanych dóbr, skutkiem czego spadały ceny. Gdy spadły poniżej kosztów produkcji, działalność gospodarcza przestawała się opłacać. Pracodawcy zwalniali ludzi, rosło bezrobocie. Utrata pracy przez miliony ludzi - w USA bezrobocie sięgnęło wg dostępnych danych 1/3 siły roboczej.

Spadek produkcji przemysłowej sięgnął w niektórych krajach 50% (Polska, USA), a szczególnie silnie odczuło kryzys rolnictwo. Wolumen handlu światowego zmalał z 3 miliardów (ówczesnych) dolarów w roku 1929 do mniej niż jednego miliarda w roku 1933. Poprawa sytuacji gospodarczej nastąpiła w 1933 r. w Polsce dopiero po 35. Pod względem zasięgu geograficznego, rozmiarów recesji i czasu trwania przerastał on wszystkie poprzednie kryzysy gosp.

Podobne prace

Do góry