Ocena brak

Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie.

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Dla większości podmiotów gospodarczych stanowi ona proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

Planowanie działań gospodarczych musi współistnieć z rynkiem i wszystkimi kategoriami rynkowymi, zmierzając do właściwego kształtowania tej działalności.

Planowanie jest ciągiem sytuacji decyzyjnych. Cele i wynikające z nich działanie dzieli się na końcowe i pośrednie czyli dalsze i bliższe osiągane w różnym czasie.

Pod względem przedmiotowym rozróżnia się :

 • cele produkcyjno- handlowe związane z produkcją oraz sprzedażą produktów i usług,

 • cele ekonomiczne związane z osiąganiem zysku,

 • cele społeczne związane z zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa i pracowników.

 

Planowanie musi być oparte na zasadzie selektywnego rozwiązywania przyszłych zdarzeń.

 1. Metoda bilansowa ( zestawienie zadań ze środkami niezbędnymi do ich wykonania )

 2. Metoda wskaźników statystycznych ( obliczanie wielkości planowanych za pomocą wskaźników statystycznych, dynamiki i struktury)

 3. Metoda wskaźników techniczno ekonomicznych ( obliczanie wielkości planowanych za pomocą wskaźnika charakteryzuje poziom tech. i ekonomiczny.)

 4. Metoda analizy matematycznej ( badanie czynników od których zależą planowane wielkości)

 5. Metoda kolejnych przybliżeń ( po następnym sformułowaniu decyzji bada się konsekwencje)

 6. Metoda matematyczna ( umożliwia wielostronne badanie zalet i wad zamierzanych przedsięwzięć )

 7. metoda programowania liniowego,

 8. metoda analizy sieciowej

 

Planowanie strategiczne jest procesem długo falowego planowania określającym główne cele i kierunki działania przedsiębiorstwa i w tym ujęciu planowanie strategiczne dotyczy:

 • problemów najważniejszych dla przedsiębiorstwa

 • dotyczy dużych przedziałów czasowych,

 • ułatwia koncentrację sił na obszarach najważniejszych,

 • stanowi domenę działania najwyższego szczebla zarządzani przedsiębiorstwem,

 • stanowi podstawę planowania taktycznego i operacyjnego,

Skutki decyzji strategicznych odnoszą się do dużych przedziałów czasowych są więc często zmieniane.

Podobne prace

Do góry