Ocena brak

Cechy firmy globalnej

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

 • dany podmiot nie musi być obecny we wszystkich państwach – ważne aby był na najważniejszych rynkach - najczęściej określa się rynek światowy jako kraje Triady, ewentualnie Triady oraz rozwijające się i będące w okresie transformacji kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Ameryki Południowej i Łacińskiej

 • dąży do uzyskania maksimum efektywności ze skali swych operacji

 • szuka zasobów (ludzkich, rzeczowych, kapitałowych) do prowadzenia działalności na rynku globalnym

 • jest zdolna do skoordynowania posunięć w wymiarze ogólnoświatowym, pomaga w tym właściwa struktura, globalni menedżerowie, stosowanie globalnej strategii

korzyści umiędzynarodowienia:

 • wchodzenie na nowe rynki – rozwój w układzie geograficznym: wchodzenie do nowych krajów

 • ekonomicznym – zwiększanie przychodów, aktywów, obniżka kosztów, poprawa efektywności

 • asortymentowym – nowe segmenty rynku

 • umożliwia przełamanie ograniczeń w dostępie do rynku – protekcjonizmu ze strony państwa

 • przełamanie barier nowych technologii czy innych ważnych zasobów

 • prowadzi do oligopolizacji – zmniejsza liczbę przedsiębiorstw na rynku

 • zmniejsza ryzyko działalności

jednak najwyższe stadium osiąga niewiele firm – które potem już odgrywają wielką rolę w gospodarce

W połowie lat 90. około 10% firm zaliczanych do korporacji transnarodowych prowadziło działalność globalną: były to np. wszystkie spośród 100 największych korporacji na świecie – pochodziły z Triady a głównie z Japonii oraz tygrysów pierwszej generacji: Korei Pd, Tajwanu, Singapuru, Hongkongu

Podobne prace

Do góry