Ocena brak

Cechy epopeji narodowej na podstawie utworu Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz"

Autor /Stuart Dodano /16.04.2011

Epopeja to dłuższy utwór epicki, ukazujący losy narodu, w przełomowym jego momencie, ukazany na tle natury, która urasta do rangi osobnego bohatera.

• występuje akcja, narrator, dominująca forma podawcza: opowiadanie, dialog, opis 

• obecność inwokacji (zwrot do Matki Boskiej, Litwy z prośbą o natchnienie) 

• porównanie homeryckie  opis zajazdu przypomina opis bitwy 

• trzy splecione ze sobą wątki:  - polityczne (związane z osobą ks. Robaka) - osobiste (1. miłosny: Tadeusz, Zosia, Telimena;

2. rodzinny: spór o zamek pomiędzy sędzią a Hrabią) - poboczne (np. Gerwazego, spór Asesora z Rejentem - nie wpływają na akcję ale rozbudowywują fabułę)

• trzy rodzaje komizmu: - postaci (np. Rejent, Tadeusz, Telimena) - sytuacji (np. kiedy Telimenę napadły mrówki) - słowny (np. wasal - wąsal)

język charakteryzuje prostota, jasność ale i bogactwo słownictwa; dużo środków stylistycznych: epitety, onomatopeje 

• utwór realistyczny, odtwarza w sposób pełny realia obyczajowe, polityczne 

• przedstawia obyczaje szlacheckie, uchwyca procesy zachodzące w społeczeństwie 

• napisane wierszem  splatanie elementów komicznych i patetycznych 

Podobne prace

Do góry