Ocena brak

Cechy dynamiczne w interpretacji R. Cattella

Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011

W systemie Cattella wyróżnia się trzy rodzaje ważnych cech dynamicznych: postawy, ergi i sentymenty.

Postawa wg. Cattella jest jawną dynamiczną zmienną, obserwowalnym przejawem podstawowej struktury dynamicznej. Na jej podstawie możemy wnioskować o ergach, sentymentach i ich zależnościach. Postawa danej jednostki jest to inaczej zainteresowanie o pewnej sile jakimś kierunkiem działania w odniesieniu do obiektu.

Erg to wrodzona dyspozycja psychofizyczna. Pozwala nam ona reagować na pewne klasy obiektów łatwiej niż na inne, doświadczać określonych emocji w stosunku do nich oraz zapoczątkować kierunek działania.

Definicja ergu składa się z komponentu poznawczego, afektywnego i dążeniowego. Przy użyciu analizy czynnikowej Cattella zostało ustalonych dziesięć ergów: głód, seks, towarzyskość, opiekuńczość rodzicielska, ciekawość, ucieczka (strach), wojowniczość, nabywanie, dbałość o swój interes i neurotyczny seks. Treść ostatniego ergu dotyczy ogólnego pobłażania sobie – (palenie, picie, lenistwo itd.).

Sentyment zaś jest ukształtowaną przez środowisko dynamiczną cechą źródłową. Stanowi on wynik oddziaływania czynników społeczno – kulturowych, związanych z doświadczeniem. Sentymenty są ważnymi nabytymi strukturami dynamicznymi o charakterze cech. Posiadacze ich zwracają uwagę na pewne obiekty, doświadczają wobec nich pewnych uczuć i reagują na nie w pewien sposób. Wśród sentymentów stwierdzonych na podstawie badań Cattella są: kariera czy zawód, sporty i gry, zainteresowania mechaniczne, religia, rodzice, współmałżonek lub najdroższy(a) oraz własne ja.

Podobne prace

Do góry