Ocena brak

Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

 • elowość

 • wykonalność

 • niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

 • operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

 • racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

 • elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

 • optymalna szczegółowość

 • objęcie możliwie najdłuższego przedziału czasu

 • terminowość (wyznacza datę, po której jest nieważny)

 • kompletność

 

Planując, menedżer spotyka się z wieloma ograniczeniami = barierami planistycznymi, takimi jak:

 • brak informacji lub brak odpowiednich informacji

 • koncentracja na dniu dzisiejszym kosztem przyszłości

 • analizowanie zmiennych, które można przewidzieć i pomijanie zmiennych leżących poza zssięgiem informacji menedżera (zamykanie się w wąskim kręgu wielkości znanych na co dzień i pomijanie szerszego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstwa)

Podobne prace

Do góry