Ocena brak

Cechy definicyjne państwa (funkcje)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Państwo jest tą organizacją, która do sprawowania polityki i władzy jest stworzona.

Państwo – jest organizacją społeczną o kilku cechach:

1. jest organizacją polityczną – to jest ta organizacja, która zajmuje się rządzeniem, sprawuje władzę, kieruje społeczeństwem.

Państwo - jest to jedyna organizacja realizująca politykę wobec całego społeczeństwa i na całym terytorium państwa, natomiast partie polityczne realizują politykę wobec danej części społeczeństwa i na części terytorium państwa.

2. jest to organizacja przymusowa (przymusowość państwa).

Dwa aspekty przymusowości państwa (cechy właściwe dla organizacji państwowej):

a) należy się do tej organizacji nie na zasadzie dobrowolności ale na zasadzie przymusowości. Kiedy się rodzimy już jesteśmy obywatelami państwa. Przymusowość jest sformalizowana obywatelstwem.

b) państwo i tylko państwo dysponuje środkami przymusu państwowego: od norm prawnych po przemoc fizyczną (wojsko, policja, więzienia).

3. cecha charakterystyczna tylko dla państwa – państwo obejmuje całe społeczeństwo, natomiast organizacje obejmują tylko część społeczeństwa.

4. państwo jest organizacją terytorialną tzn., że jej władztwo jest zamknięte na określonym granicami terytorium i obejmuje ludność określonego terytorium. Terytorialność państwa oznacza, że może realizować swoje zwierzchnictwo w określonych granicach. Ludność zamieszkała na terytorium danego państwa nie może być władztwem innego państwa.

5. państwo jest wyposażone w swoisty (inny niż inne państwa) aparat tzn. charakterystyczny wyłącznie dla państwa.

a) jest on największy. Żadna inna organizacja nie ma tak rozbudowanego aparatu.

Aparat państwa składa się z: Prezydenta, Parlamentu, izb, itd.

b) jedyny aparat dysponujący środkami przymusu, tym fizycznego. Żaden inny aparat nie dysponuje takimi środkami.

6. państwo jest to organizacja, która spełnia określone funkcje, takie, których nie spełnia inna organizacja np.:

a) prowadzenie polityki międzynarodowej.

b) obrona państwa.

7. państwo jest organizacją suwerenną. Żadna inna organizacja istniejąca w danym kraju nie jest organizacją suwerenną.

Suwerenność państwa – oznacza to, że państwo sprawuje zwierzchność według własnych reguł. Władza państwowa nie jest pochodna od innej władzy. Pochodzi z wyboru społecznego.

Suwerenność możemy rozpatrywać w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym.

Aspekt zewnętrzny – państwo jest niezależne w sposób przymusowy od innych organizacji. Państwo nabywa prawo decydowania o innych.

Aspekt wewnętrzny – państwo narzuca reguły gry innym organizacjom istniejącym w danym państwie a nie odwrotnie. Państwo decyduje jakie są reguły gry a nie odwrotnie.

8. Państwo jest organizacją klasową.

Ta cecha jest sporna.

Historyczny charakter cechy:

a) państwo służy określonej klasie społecznej, czyli klasie która sprawuje władzę. W niewolnictwie, feudalizmie, wczesnym kapitalizmie możemy mówić o tej cesze.

Dzisiaj klasowość państwa jest cechą przeszłą.

Państwo jako organizacja o takich cechach jak powołanie do władzy powstała dopiero w momencie, kiedy społeczeństwo rozbiło się na klasy.

Państwo dzieli się na rządzących i rządzonych.

Podobne prace

Do góry