Ocena brak

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Zasada centralizacji oznacza skupienie decyzji w organach centralnych i naczelnych

Na pojęcie centr składa się zależność osobowa i służbowa. Zależnośc osobowa związana z decydowaniem o przyjęciu do służby, dysponowaniem osobą pełniącą funkcję w organie administracyjnym. Zależność służbowa to upoważnienie do wydawania poleceń czy też wyznaczanie kierunku działania organu podległego

Zasada decentralizacji oznacza rozkład pomiędzy władze centralne i lokalne. W przypadku decentralizacji brak jest zależności , w jej miejsce przyjmuje się domniemanie samodzielności i niezależności podmiotu

XVII w zasada centralizacji stosowano w absolutnych państwach policyjnych, w mnijszym stopniu występowała w tzw republikach

Zasada koncentracji – z koncentracją mamy doczynienia wtedy gdy następuje skupienie decyzji na wyższych szczeblach administracji państwowej z reguły w jednych rękach np. ministra,wojewody,gubernatora.

Zasada dekoncentracji polega natomiast na powierzeniui administ

Zasada kolegialności stanowiła charakterystyczną cechę administ XVII i XVIII w decyzje podejmowane były większością głosów członków obecnych na posiedzeniu organów administracyj.

Zasada jednoosobowości wprowadzona została w XIX w we Francji. Polegała na powierzeniu wyłącznego prawa podejmowania decyzji jednej osobie np. stojącemu na czele resortu ministrow.

Do góry