Ocena brak

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasada resortowości i zasada hierarchicznego podporządkowania

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Zasada resortowości- zgodnie z jej założeniem wykonywanie administracji państwa podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami.

Do najważniejszych resortów należały:

-sprawy zagraniczne -skarbowość -wojskowość

-sprawy wewnętrzne - wymiar sprawiedliwości

Zasada resortowości przyjęła się w większości państw europejskich już w XVIII w. Po Francji przyjęły ją Prusy. Austria, Belgia, Holandia, Rosja, Polska,(II poł XVIII w)

Zasada hierarchicznego podporządkowania- stosowano ją już w starożytności. W państwach nowożytnych tę zasadę stosowano w monarchiach absolutnych.

Panujący lub upoważnieni urzędnicy centralni decydowali o obsadzie stanowisk, awansach, karach, odpowiedzialności służbowej itp.( podległośc po względem osobowym),mogli także wydawać w stosunku do organów niższych polecenia i dyrektywy(podległość po względem służbowym). W XIX w system oparty na tej zasadzie był charakterystyczny dla Francji napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego.

Do góry