Ocena brak

Cechy charakterystyczne monarchii stanowej w Polsce

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

  • Publiczno-prawny charakter państwa

  • Symbolem państwowości stały się regalia

  • 3 organy spełniające rolę parlamentu:

1=> wiece lub zjazdy zwoływane doraźnie

2=> sejm walny zwoływany doraźnie

3=> sejmiki szlacheckie kształtujące się na przełomie XIV/XV w.

  • Wiodąca zasada ustrojowa to koncepcja korony królestwa polskiego

3 wewnętrzne zasady ustrojowe:

1=>król jest cesarzem w swoim królestwie- suwerenności

2=> niepodzielności państwa polskiego

3=> niepozbywalności terytorium państwa.

  • Nowe centralne urzędy dla całego państwa:

*podkanclerzego

*marszałka

*podskarbiego

Podobne prace

Do góry