Ocena brak

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY SIŁY ROBOCZEJ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Przepływ siły roboczej to zmiana miejsca pobytu i zamieszkania na okres nie krótszy niż jeden rok.

Wymiana ta dokonuje się pod wpływem czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych, głównie ze względu na zróżnicowanie stawek płac (większego dochodu). Wymiana siły roboczej może być korzystna dla obu krajów, np. migracja siły roboczej zkraju mniej efektywnego do bardziej efektywnego powoduje wzrost łącznej wielkości produkcji (światowej).

W zależności od kraju powoduje wzrost lub obniżenie stawek płacy.

Występowanie tzw. „cenowych terms of trade” (inaczej zwanych – presją imigracji) może sprzyjać poprawie poziomu życia obywateli w kraju o gorszej stopie życiowej i niższych płacach.

Wydatki na szkolenia – bardzo istotne w międzynarodowej wymianie siły roboczej – „drenarz mózgów” dokonywany przez bogatsze kraje.

Podobne prace

Do góry