Ocena brak

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRUP RÓWIEŚNICZYCH

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Ma charakter grupy pierwotnej, pierwszej grupy społecznej, w której jednostka odgrywa pewne role społeczne, uzupełnia funkcje rodziny w zakresie funkcji emocjonalno- ekspresyjnej. Mogą mieć charakter formalny i nieformalny, celowy, związują się samorzutnie spośród szerokiego kręgu koleżeńskiego. Jej członkowie mają podobny stosunek do wartości. Mogą być pozytywne lub negatywne, konstruktywne lub destruktywne, konformistyczne lub nonkonformistyczne, funkcjonalne lub dysfunkcjonalne, celowe lub spontaniczne, zwarte lub luźne, pozytywne lub negatywne.

Podobne prace

Do góry