Ocena brak

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

 

Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub osłabianiu tempa rozwoju różnorodnych zjawisk społ. i ekonomicznych. Tym celom służy zarówno redystrybucyjna jak i kontrolna funkcja budżetu. Budżet ze wzgl. na swoje specyficzne cechy może być wykorzystywany dwojako:

1) Jako regulator rozmiarów działalności przez rozdział środków pieniężnych., 2) Jako regulator poziomu i struktury kosztów w tych dziedzinach, które w całości funkcjonują.

Pozytywne odniesienie charakteryzujące gosp. budżetową.

1) Budżet stanowi pewne i stabilne źródło zasilania. Państwo posiadając przymus egzekucyjny zapewnia sobie bezwzględny dopływ środków.

2) Gromadzenie środków budżetowych oparte jest w przeważającej mierze o metodę gromadzenia środków.

3) Środki zgromadzone w budżecie umożliwiają prowadzenie określonej polityki finansowej.

4) Środki budżetowe są oparciem dla redystrybucji, której cele są zarówno ekonomiczne jak i społeczne.

5) Budżet jako “kasa” państwa podlega kontroli parlamentu, zarówno na etapie jego tworzenia jak i wykonania.

Wady gospodarki budżetowej.

1) Gosp. finansową budżetu cechuje mała elastyczność.

2) Kredyty budżetowe wygasają z upływem roku budżetowego., 3) Zasilanie ze środków budżetowych jest pozbawione możliwości oddziaływania na koszty jednostkowe instytucji dotowanych z tego źródła.

4) W syst. finansowania z budżetu w szczególności usług społ. nie występuje powiązanie kosztów z ilością świadczonych usług.

Podobne prace

Do góry