Ocena brak

Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Cechy autokratycznego stylu kierowania:

a) Wyraźny podział na kierujących i kierowanych.

b) Odgórne i szczegółowe określanie zadań.

c) Arbitralność decyzji.

d) Monopolizacja i reglamentacja informacji.

e) Brak inicjatywy i aktywności podwładnych.

f) Rygorystyczność.

g) Nieufność kierownika wobec podwładnych.

Cechy demokratycznego stylu kierowania:

Styl demokratyczny zwany też partycypacyjnym lub uczestniczącym jest przeciwieństwem autokracji. Cechuje go:

a) Słabo zaznaczony podział na kierujących i kierowanych.

b) Zespołowe podejmowanie decyzji.

c) Informowanie zespołu.

d) Ogólne formułowanie zadań i swoboda podwładnych w wyborze sposobu wykonania zadania.

e) Inicjatywa, aktywność i zaangażowanie podwładnych.

f) Delegowanie uprawnień kierownika w zakresie formułowania zadań i sposobów ich wykonania

g) Zaufanie wobec podwładnych.

Podobne prace

Do góry