Ocena brak

CAVALLINI PIETRO

Autor /Vito Dodano /20.07.2012

ur. ok. 1250 w Rzymie, zm. ok.
1330, Malarz. Działał w Rzymie i 1308-20 w Neapolu, gdzie
pracował dla króla Sycylii Roberta I.

W Rzymie znajdują się jego mozaiki w kościele S. Maria in
Trastevere (ok. 1291), freski w kościele S. Cecilia in Trastevere
(ok. 1293), a w Neapolu — freski w kościele S. Maria Donna
Regina (1316-20).

C. odszedł od maniery bizant. na rzecz odtwarzania
na płaszczyźnie wrażenia bryły za pomocą światłocienia;
wprowadził sceny pejzażowe i stylizowaną architekturę; wzorował
się na sztuce późnorzym. i wczesnochrześc. (apostołowie
z fresku Sąd ostateczny z kościoła S. Cecilia in Trastevere wyglądają
jak antyczne posągi);

wprowadził elementy perspektywy
i indywidualizował postacie; jego sztuka zbliża go do wczesnorenesansowego
malarstwa Giotta.

 

O. Morisani, Pittura del trecento in Napoli, Na 1946 (passim); E.B. Garrison, Italian Romanesque Painting, Fi 1949; A. Prandi, Pietro C. a San Maria in Trastevere, Rivista dell'Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte I (1952) 282-297; E. Lavagnino, Pietro C, R 1953; J. White, C. and the Lost Frescoes in San Paolo, Warburg 1956; P. Toesca, Pietro C, Mi 1959; W. Paeseler, C. e Giotto. Aspetti cronologici, R 1971; L. Moscone, DPI III 203-206.

Podobne prace

Do góry