Ocena brak

CARL SCHMITT

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Konserwatysta, inspirował się filozofią polityczną Tomasza Hoopsa. Państwo – mityczny potwór, który wszystko wchłania i nad wszystkim panuje. Państwo uległo de interpretacji, utraciło jedność o charakterze technologicznym (jedności celu). Państwo powinno realizować jeden cel. Od Hoopsa wziął koncepcję suwerenności w odniesieniu do państwa, natomiast odrzuca suwerenność jednostki.

Uważał że światopogląd ewolucjonował w złą stronę i ulega odpolitycznieniu, co powoduje że dominuje indywidualizm i prywatność. Decyzja jest wolna i zawsze konkretnego człowieka. Prawo wg Schmitta musi mieć osobowy i personalny charakter. Polityka bez osoby ludzkiej to nie polityka. Osoba ludzka to osoba aktywnie działająca w polityce, nie jest indywiduum, ta osoba uwierzytelnia działanie u podstaw którego leży fenomen wroga i sojusznika. Wg niego polityczność jest w każdej dziedzinie naszego życia (w każdej występuje konflikt, wróg i ów sojusznik.

Spojrzenie na politykę jako na wroga i sojusznika nie dotyczy norm moralnych. Polityczność zawsze wymaga wroga i sojusznika (w tej walce ważne jest by móc zwalić na kogoś winę). To nie tylko walka ideologiczna, ale może być też dosłowna → walka fizyczna. Wojna wg niego to część polityki, krytykuje masowe społeczeństwo powszechne (traktuje je jako wytwór liberalizmu) – społeczeństwo masowe nie daje możliwości realizowania zasad parlamentaryzmu. Wygrywa ten co się lepiej „sprzeda” (w sensie wizerunku, inteligencji itp.). Typowy konserwatyzm anty egalitaryzm.

Podobne prace

Do góry