Ocena brak

CAPUTO GIOVANNI DONATO OFMConv

Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012

ur. ok. 1559
w Copertino (Apulia), zm. 1634 tamże, Organizator zakonny.

Do zakonu wstąpił w Copertino; po złożeniu 1575 ślubów
zak. i filoz-teol. studiach zak. w Bitonto i Neapolu przyjął święcenia
kapł. ; był kaznodzieją, wychowawcą kleryków i regensem
studiów w Matera (1586); doktorat z teologii uzyskał w San
Mauro;

1593 przybył do Ołomuńca, gdzie jako przełożony
kustodii morawskiej reformował poszczególne klasztory; 1594
przybył do Krakowa i był kaznodzieją kolonii wł. oraz regensem
studium zak.; 1595-98 jako prowincjał pol. zreformował
w klasztorach życie wspólne oraz zorganizował studia zak.;
był także doradcą króla Zygmunta III Wazy w sprawach kośc.
i państw.;

po wyjeździe z Polski był 1598-1602 prowincjałem
w Apulii (pd. Włochy), a 1603-06 komisarzem generała zak.
przy dworze króla hiszp. Filipa III, 1615 wizytatorem i gen.
komisarzem klasztorów w Polsce, a 1616 ponownie prowincjałem
pol.; 1617 na kapitule gen. w Rzymie zrzekł się urzędu;
przeniósł się do Copertino, gdzie był wychowawcą Józefa z Copertino.

Akta wizytacyjne C. (częściowo zniszczone podczas II
wojny świat.) stanowią ważne źródło do historii franciszkanów
pol. na przełomie XVI i XVII w.

 

A. Karwacki, Materiały do historii zakonu franciszkanów w Polsce, VII
325-329, 355, XX 44 (ArFrKr); K. Biernacki, Speculum mlnorum, Kr 1688. 278-279; K. Kantak, PSB III 202; Kantak Fran II (passim); G. Guastamacchia, // padre M. Giovanni Donato C. OFMConv zio materno di san Giuseppe da Copertino, MF 58(1958) 94-107; A. Guryn, Reformatorska działalność Jana Donata C. w prowincji franciszkanów konwentualnych w Polsce w latach 1595-1598, STV 7 (1969) z. I, 173-202.

Podobne prace

Do góry