Ocena brak

CAPRONI CA 310 - CA 316 - samoloty

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Prototyp włoskiego samolotu rozpo-znawczo-bombowego, zaprojekto­wanego przez Cesare Pallaviciono, wystartował po raz pierwszy lutym 1937 r. W następnych latach po­wstało wiele wersji produkowanych w dość krótkich seriach. Ca 310 Libeccio miał spełniać za­dania rozpoznawcze, aczkolwiek w czasie walk w Afryce Północnej używano go jako samolotu szturmo­wego, bez większego jednak powo­dzenia. Napędzany był przez dwa silniki Piaggio P.VII C 35 o mocy 470 KM każdy, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe kal. 7,7 mm zamontowane u nasady skrzydeł i 2 karabiny maszynowe kal. 7,7 mm w wieżyczce, ładunek bomb do 400 kg. Ca 311 niewiele różnił się od po­przednika. Miał oszklony dziób, ale ponieważ pole widzenia było znie­kształcone, szybko powrócono do pierwotnej wersji. Pewnej zmianie uległo uzbrojenie; liczbę karabinów maszynowych zredukowano do trzech. Ca 312 był produkowany na eksport dla Szwecji i Francji; miał silniki Piaggio P.XVI o mocy 700 KM. Ca 313 i 314 wyposażono w silni­ki Isotta Fraschini Delta RC 35 o mocy 700 KM; dzięki temu rozwi­jał prędkość do 435 km/h. Samolo­ty w wersji Ca 313G zamówili Niemcy, którzy chcieli wykorzystać je do celów treningowych, lecz wo­bec kłopotów z dostawami wycofa­li się z kontraktu po odebraniu 114 samolotów. Różne odmiany Ca 314 trafiły do włoskich sił powietrznych i były wykorzystywane do osłony konwojów, jako samoloty torpedo­we i lekkie bombowce. Ca 3I4G był najsilniej uzbrojony, ale nadmierny ciężar wpłynął na ob­niżenie osiągów samolotu. Ca 316 przystosowano do startu z katapult pancerników i krążowni­ków; samolotów tych wyproduko­wano zaledwie 14 i żaden nie był wykorzystany w wyznaczonej roli.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ca 314A)

silnik 2 x Isotta Fraschini Delta RC 35o mocy 700 KM każdy

rozpiętość 16,65

długość 11,8 m

masa startowa 6620 kg

maks. prędkość 408 km/h

zasięg 1200 km 16,65

Podobne prace

Do góry