Ocena brak

ĆALUKJÓW l RASZTRAKUTÓW WOJNY 752, 973-975.

Autor /asiek Dodano /01.08.2012

Jedną z konsekwencji wojen mię­dzy Pallawami a zachodnimi dynastiami Ćalukjów w Indiach (patrz ćalukjów i pal­lawów wojny 670-975) było stopniowe słab­nięcie Ćalukjów i wzrost sił ich wasali, dynastii Rasztrakutów. W połowie VIII w. Rasztrakutowie stali się tak potężni, że w 752 - za panowania Dantidurgi (wzmian. 752-760) - zdobyli Watapi (Badami) oraz obalili i zabili króla zachodnich Ćalukjów, Kirtiwarmana II (zm. 752). W końcowym okresie panowania pierwszej zachodniej dy­nastii Ćalukjów Rasztrakutowie zdobyli zie­mie na zachodzie i w środkowym Dekanie, a także dawne terytorium Wakataków na północ od rzeki Godawari na wschodnim wybrzeżu oraz dawne obszary Satawahanów w północnym Dekanie. Byli pierwszą dynas­tią w Dekanie, która dążyła do opanowania Indii północnych; pierwsi usiłowali zdobyć terytoria, przez które przebiegały szlaki handlowe wiodące do doliny Gangesu. Rasz-trakutowie nie podporządkowali sobie wschodniej dynastii Ćalukjów. Panowanie Rasztrakutów, których stolicą była Ellura (w pobliżu Hajdarabadu), nie trwało długo. W 973 - za panowania Thaili II (wzmian. 973-997) - zachodni Ćaljukowie wszczęli wojnę w celu złamania potęgi Rasztrakutów. Uzyskali to w dwa lata później i podjęli walkę z wojowniczymi Colami, aby w pełni podporządkować sobie kwitnące wschodnie wybrzeże Indii.

Podobne prace

Do góry