Ocena brak

Całe życie Chrystusa jest Misterium

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Wiele rzeczy, budzących niezwykłe zainteresowanie ciekawości ludzkiej, nie znajduje się w Ewangelii. Prawie nic nie jest powiedziane o ukrytym życiu w Nazarecie. Duża część działalności publicznej również nie została opowiedziana (J 20,30). Wszystko co napisano w Ewangelii, zostało napisane "abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imię" (J 20,31). (KKP 514)

Ewangelie zostały napisane przez ludzi, którzy byli jednymi z pierwszych wierzących i chcieli podzielić się i o niej zaświadczyć (Mk 1,1). Poznawszy w wierze, kim jest Jezus, potrafili zobaczyć ślady jego misterium w całym Jego ziemskim życiu. Od pieluszek narodzenia (Łk 2,7) przez ocet jego męki (Mt 27,48), kończąc na całunie Zmartwychwstania (J 20,7), wszystko w życiu Jezusa jest znakiem Jego misterium.

Przez Jego gesty, cuda , słowa zostało objawione, "że w Nim mieszka cała Pełnia, Bóstwo na sposób ciała" (Kol 2,9). Jego człowieczeństwo jawi się nam jako "sakrament", to znaczy jako znak i instrument jego boskości i zbawienia. To co było widzialne w ziemskim życiu Chrystusa prowadziło niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i Jego zbawczej misji. (KKK, 515)

Podobne prace

Do góry