Ocena brak

CADI

Autor /Nadbor Dodano /16.07.2012

(Gediz we wsch. Turcji), Bpstwo w rzym. prowincji
Frygia Pakacjańska II; istniało od pol. V do końca XIII w.;
znanych 4 bpów do X w.; obecnie bpstwo tytuł.; 1929-53 bpem
tytularnym C. był Jan Buczko, bp pomocniczy unickiej metropolii
lwowskiej.

 

R. Janin. DHGE XI 116.

Do góry