Ocena brak

Caccia

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Najbardziej znamienna dla muzyki włoskiej stała sie (obok ballaty i madrygału, który maswoja długa historie) caccia - dwugłosowa wokalna forma kanoniczna, do której dołaczano -jako trzeci - glos instrumentalny. Sama nazwa formy wywodzi sie od tematyki tej muzyki:teksty przewanie opiewaja sceny polowania {caccia - polowanie), choc mówia take ołowieniu ryb czy scenach ulicznych.

Byc może nazwa ta ma te zwiazek z sama formakanonu, według której drugi głos przemierza - po jakims (krótkim zazwyczaj) czasie - te samenuty co pierwszy, tzn. niejako „sciga” pierwszy głos. Trzeci głos pisany był w znaczniedłuszych nutach i pozostawał z reguły bez motywicznego zwiazku z głosami kanonicznymi.

Gdy powstała trzygłosowosc, poszczególne głosy przyjeły nazwy: tenor (głos najniszy, którybedzie pełnił role podstawy harmonicznej), kontratenor i triplum. Caccia należała do najchetniej uprawianych form swieckiej muzyki we Włoszech. Jej odpowiedniki znanorównie w Anglii (rota lub rondeilus), Francji (chace) i Hiszpanii (caca). We Włoszech cacciabyła uprawiana głównie przez mistrzów z Florencji (m. in. Ghirardelus da Florentia, Giovannida Cascia. Petrus da Florenlia).

Podobne prace

Do góry