Ocena brak

BYLICA MARCIN, Marcin z Olkusza

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

ur. ok. 1 4 3 3 w Olkuszu,
zm. ok. 1 4 9 3 na Węgrzech, Astrolog.

Studiował na Akademii Krak., gdzie 1 4 5 6 uzyskał stopień bakałarza,
a 1459 magistra; był prawdopodobnie uczniem Andrzeja
Grzymały z Poznania i Marcina Króla z Żurawicy; wykładał
astronomię i astrologię na Akademii, 1463 krótko astronomię
na uniw. w Bolonii, a od sierpnia 1464 w Rzymie był prawdopodobnie
astrologiem patriarchy weneckiego P. Barbo (w tymże
roku obranego papieżem jako Paweł II); tam też zaprzyjaźnił
się z astronomem i astrologiem niem. Regiomontanusem, z którym
współpracował;

1466 został wraz z nim powołany na prof,
nowo zał. Akademii Istropolitańskiej w Preszburgu (Bratysława);
po upadku uczelni 1472 był astrologiem na dworze króla
Macieja Korwina;

otrzymał bogate beneficja na Węgrzech i w
Polsce; był prawdopodobnie prof, teologii na nowo zał. 1476
uniw. w Budzie, w którym projektował budowę obserwatorium;
utrzymywał stałą łączność z Akademią Krak., której przekazał
cenne dzieła z zakresu astronomii i astrologii, a w testamencie
zapisał kosztowne przyrządy astronomiczne.

 

A. Birkenmajer, PSB III 166-168; H. Barycz, Dzieje nauki w Polsce w epoce odrodzenia, Wwa 19572 (passim); I. Zarębski, Okres wczesnego humanizmu, w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, Kr 1964, I 151,182.

Podobne prace

Do góry