Ocena brak

BYKOWSKI IGNACY

Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012

BYKOWSKI IGNACY , ur. 1750 w Piaciowszczyźnie pod Mińskiem,
zm . po 1817, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Konfederat
barski, porucznik armii ros. 1772-75, 1778 był w Wołczynie
Czartoryskich, gdzie zaprzyjaźnił się z F.D. Kniaźninem; 1806
przedłożył swoje prace lit. do oceny F. Karpińskiemu. Samouk,
działający poza środowiskami i ruchem lit., zdradza wpływy
sentymentalizmu. Autor zbiorków poezji i prozy (Wieczory
wiejskie cz. 1-2 1787-88 i in.), romansów i utworów scen. (w
większej części nie wyd. i nie wyst.) - przeważnie tłum. lub
przerabianych, m. in. z Woltera, A. Pope'a, J.F. Marmontela, A.
Sumarokowa (tragedia Mścisław 1788), pozostawił autobiografię
lit. (ogł. T. Mikulski 1950), interesującą m. in. dzięki
zawartym w niej kniaźninianom.

Życie I.B.... napisane w r. 1806, oprac, i wstęp T. Mikulski, w: Studia
nad oświeceniem, W. 1956.
J. STYCZEŃ Kształt sentymentalizmu w poezji I. B., Acta UWr.
Prace Lit. 6 (1964).
Wiesław Pusz

Podobne prace

Do góry