Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Wojna domowa i obalenie monarchii

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Wyjazd Karola z Londynu zapoczątkował wojnę domową w Anglii. Król zgromadził wojska złożone z konserwatywnej szlachty, zwanej "kawalerami". Parlament zaś powołał armię, w której służyli głównie kupcy londyńscy i przedstawiciele nowej szlachty. Zwano ich "okrągłogłowymi", od krótko ostrzyżonych włosów. Parlament znajdował się w korzystniejszej sytuacji, ponieważ dysponował pieniędzmi i flotą, jednak wojsko jego posiadało poważne braki szkoleniowe. Lepiej przygotowana była armia królewska. Mimo to królowi nie udało się opanować Londynu.

Wkrótce w armii parlamentu wzięły górę elementy radykalne, kierowane przez drobnego szlachcica, Oliwera Cromwella, złożone z fanatycznych purytanów - mieszczan i zamożniejszych chłopów, którzy zaciągali się do szeregów wojskowych nie dla pieniędzy ale w obronie swej wiary. W ten sposób powstała tak zwana Armia Nowego Wzoru. Trzon jej stanowiła doskonale walcząca jazda. Odniosła ona szereg zwycięstw nad armią królewską i zdobyła główną bazę króla, Oxford (1645). Karol I zbiegł do Szkocji, jednak Szkoci za opłatą pieniężną wydali go parlamentowi angielskiemu.

W parlamencie purytańskim większość podzieliła się na dwa odłamy. Większy, złożony z nowej szlachty i bogatej burżuazji, uznał, że rewolucja poszła już za daleko i zaczęła szukać porozumienia z królem. Bardziej radykalny był odłam independencki (głoszący niezależność poszczególnych gmin od zwierzchniej władzy religijnej) słabszy liczebnie, lecz posiadający poparcie armii. Nieporozumienia związane z tym podziałem wykorzystał Karol I i uciekł na wyspę Wight, gdzie został internowany. Mimo to prowadził rokowania z ugodową większością parlamentu i Szkocją. Wówczas do akcji wkroczyła armia, zajęła Londyn, usunęła z parlamentu elementy ugodowe, zostawiając tylko independentów. Wkrótce potem króla postawiono w stan oskarżenia i radykalny parlament, zwany teraz Kadłubkowym, skazał go na ścięcie. W dniu 9 lutego 1649r. Wyrok został wykonany. Anglia przestała być monarchią i stała się republiką w której do władzy doszła Izba Gmin.

W tym momencie rewolucja weszła w trzecią fazę - w okres republiki i protektariatu (1649-1660).

Podobne prace

Do góry