Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ukształtowanie się burżuazyjnej monarchii parlamentarnej

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Po objęciu tronu Wilhelm w 1689r. wydał Deklarację Praw Narodu Angielskiego, stanowiącą podstawę Billu o prawach. Akta te w poważnym stopniu ograniczyły władzę królewską. Króla pozbawiono prawa zawieszania i unieważniania ustaw, zagwarantowano regularne zwoływania parlamentu, swobodę obrad parlamentarnych i wnoszenia petycji do parlamentu. Tylko parlament miał prawo uchwalania i ściągania podatków, decydowania o składzie i liczebności armii. Katolików pozbawiono praw piastowania urzędów państwowych. Anglia przekształciła się w monarchię parlamentarną. Parlament jako przedstawicielstwo nowych klas posiadających stał się najważniejszym organem władzy, decydującym o polityce państwa.

W tym miejscu możemy więc już mówić o udanym końcu rewolucji angielskiej.

Podobne prace

Do góry