Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Rządy dyktatorskie Cromwella

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Po zlikwidowaniu problemów z ruchami "równaczy i kopaczy", trzeba jeszcze było uporządkować władzę w państwie i tak po ścięciu króla Anglią rządziła armia i Kadłubkowy Parlament. Młoda republika miała do rozwiązania wiele problemów. W Szkocji i Irlandii powołano na tron syna Karola I, Karola Stuarta. Cromwell w ciągu kilku lat krwawo tłumił powstanie w Irlandii i zmusił do uległości Szkocję. W Irlandii i Szkocji przeprowadzono masowe konfiskaty majątków ziemskich feudalnej arystokracji i szlachty, rozdzielając je między zwolenników rewolucji oraz oficerów i żołnierzy Cromwella. Szczególnie bezwzględnie przebiegała kolonizacja angielska w Irlandii. Powstały tam wielkie majątki angielskich oficerów i żołnierzy. Armia straciła rewolucyjny charakter: obdzielona ziemią chciała już tylko utrzymać zdobyte przywileje i chwalić istniejący stan rzeczy.

Cromwell starał się zachować zdobycze burżuazji i nowej szlachty nie tylko w Szkocji i Irlandii, ale i w Anglii. Rozwiązał Kadłubkowy Parlament, uzyskał w 1653r., na mocy opracowanego przez Radę Oficerów tak zwany Instrument Rządzenia, władzę dyktatorską z tytułem lorda-protektora Rzeczypospolitej Anglii, Szkocji i Irlandii. Do parlamentu dopuścił tylko przedstawicieli "prawa i porządku", tak zwanej wielkiej i częściowo średniej burżuazji oraz nowej szlachty. Bezwzględnie tłumił ruchy ludowe.

Podobne prace

Do góry