Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Restauracja Stuartów

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Burżuazja angielska zrealizowała swoje podstawowe cele w rewolucji. Dyktatura wojskowa przestała już być jej potrzebna, zwłaszcza po śmierci Cromwella (1658r.) nie działała sprawnie. Parlament porozumiał się więc z Karolem Stuartem, który przyrzekł amnestię dla przeciwników monarchii, zaprzestanie prześladowań religijnych oraz pozostawienie w ręku nowej szlachty i burżuazji ziemi zabranej w czasie rewolucji kościołowi, koronie i zwolennikom króla. W 1660r. Karol II za zgodą armii i parlamentu zasiadł na tronie angielskim, w ten sposób dokonując restauracji Stuartów.

Do góry