Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Purytanie

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Z innymi zamiarami rewolucyjnymi stanęła, jakże ważna dla przebiegu i powodzenia rewolucji, grupa purytanów. Była to grupa wyznaniowa, dążąca do odrodzenia kościoła anglikańskiego w duchu czystego kalwinizmu, bez naleciałości katolickich w zakresie doktryny, liturgii i organizacji. Purytanie zwalczali kościół katolicki (nielegalny w Anglii), atakowali również kościół anglikański, uważając, że jest w nim zbyt wiele elementów katolickich, a zarazem uderzali też w króla jako głowę kościoła, oraz zwolennika episkopalizmu (naczelnej władzy biskupów).

Wyznawcami purytanizmu stali się głównie kupcy, finansiści oraz nowa szlachta, cenili oni typowe burżuazyjne cnoty, jak skromne , oszczędne i pracowite życie, a powodzenie materialne uważali za wyraz łaski bożej. Tego rodzaju poglądy przyczyniły się do gromadzenia sporych zasobów pieniężnych w rękach wyznawców. Dzięki temu, purytanie wkrótce zdobyli większość w Izbie Gmin - czyli niższej izbie parlamentu angielskiego a to miało olbrzymie znaczenie w kolejnym etapie rewolucji.

Do góry