Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Przewrót państwowy w 1688 r.

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Zarówno Karol II, jak i jego następca Jakub II prowadzili politykę ekonomiczną zgodną z interesami burżuazji i nowej szlachty, popierali kampanie handlowe, wznowili i rozszerzyli akty nawigacyjne. Starali się jednak podporządkować sobie parlament oraz prowadzili niekorzystną dal Anglii politykę zagraniczną, ulegali zanadto królowi francuskiemu Ludwikowi XIV i usiłowali zrównać katolicyzm w prawach z innymi oficjalnie uznanymi wyznaniami. Karol II próbował rozprawić się z opozycją za pomocą aresztowań, ale w 1679r. parlament uchwalił słynny Habes Corpus Act, na którego mocy nie wolno było nikogo aresztować bez okazania pisemnego nakazu sądowego, aresztowany miał zaś prawo żądać, by go w ciągu 24 godzin zapoznano z zarzutami, w przeciwnym razie musiał być zwolniony. Król zmuszony został do uznania tego aktu.

W 1685r. na tron wstąpił Jakub II. Podobnie jak ojciec dążył do przywrócenia dawnego porządku. Jego polityka napotkała zdecydowany sprzeciw. W 1688r. dokonano przewrotu, zwanego wspaniałą albo bezkrwawą rewolucją; Jakuba II zmuszono do opuszczenia kraju, a parlament ofiarował tron rządzącemu w Holandii księciu Wilhelmowi Orańskiemu, zięciowi Jakuba II.

Podobne prace

Do góry