Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Poglądy Stuartów na władzę królewską

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Rewolucja trwała za panowania dynastii Stuartów w Anglii. Po śmierci królowej Elżbiety na tron Angielski zasiadł pierwszy członek tej dynastii, syn Marii Stuart - Jakub I (1603-1625), zapoczątkowując w ten sposób rządy swego rodu w Anglii. Po nim tron odziedziczył jego syn Karol I (1625-1649). Za panowania tych Stuartów doszło do poważnych zatargów i konfliktów z parlamentem.

Jakub I i Karol I stali na stanowisku, że "władza królewska wyposażona jest w te same niemal atrybuty co władza boska", a zatem nikt, nawet parlament, nie ma prawa jej ograniczać. Byli więc zwolennikami absolutyzmu. Parlament natomiast chciał współdecydować z królem o losach kraju, co sprzeciwiało się idei monarchii absolutnej i wywołało konflikt.

Podobne prace

Do góry