Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ogólnodziejowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej w Anglii

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Rewolucja angielska XVII w. była pierwszą w dziejach rewolucją burżuazyjną o szerszym zasięgu, stanowi jeden z przełomowych momentów historii powszechnej, granicę między epoką feudalizmu a kapitalizmu. W wyniku tej rewolucji do władzy doszły klasy społeczne, związane z nowym, kapitalistycznym sposobem produkcji, burżuazja i nowa szlachta.

Mimo istnienia w ekonomice kraju silnych przeżytków starego ustroju feudalnego kapitalizm mógł się teraz o wiele szybciej i swobodniej rozwijać i ostatecznie zwyciężyć. Anglia stała się krajem przodującym w rozwoju kapitalizmu, epoka rewolucji wyzwoliła na wyspie siły wytwórcze i społeczne formując społeczeństwo burżuazyjne, oparte już - wcześniej niż w innych krajach - na nowych i bardziej postępowych postawach. Rewolucja angielska doprowadziła do ogromnego podniesienia pozycji Anglii w polityce i ekonomice światowej, wzrostu jej potęgi i znaczenia. Wyzwalając siły wytwórcze narodu angielskiego z więzów feudalizmu, rewolucja sprzyjała też rozwojowi techniki i związanych z nią nauk ścisłych.

Ogromny postęp społeczny epoki rewolucji angielskiej wpłynął również na rozwój ideologii społeczno-politycznej, która przyczyniła się do przygotowania kultury Oświecenia. Zrodzone przez epokę idee, teorie społeczne i odkrycia naukowe oddziaływały w poważnym stopniu na Europę i Amerykę, stając się zaczynem nowych postępowych tendencji epoki wczesnego kapitalizmu. Rewolucja angielska wskazała drogę rozwoju innym krajom, oddziaływała na nie ideologicznie, "uzbrajała w oręż ideologiczny burżuazję innych państw". Po 1689r. ukształtowała też wzorzec monarchii parlamentarnej.

Podobne prace

Do góry