Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Lewellerzy i diggerzy

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Armia Cromwella była independencka. Z czasem jednak wyłoniły się w niej elementy jeszcze bardziej radykalne, znane pod nazwą lewellerów, czyli równaczy. Jednym z ich przywódców i ideologów był John Liburn. Lewellerzy posiadali wpływy wśród mas żołnierskich i reprezentowali interesy drobnomieszczaństwa. Domagali się wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego dla wszystkich mężczyzn poza żebrakami i służbą domową, równości obywateli wobec prawa. Cromwellowi udało się stłumić ten ruch, podobnie jak uporał się z ruchem tak zwanych diggerów, czyli kopaczy.

Diggerzy domagali się sprawiedliwego podziału między bezrolnych chłopów ziemi zabranej zwolennikom króla i kościołowi i głosili hasło wspólnego posiadania ziemi. W niektórych rejonach kraju zaczęli nawet wspólnie zaorywać ugory, przez co narazili się na zarzut naruszenia własności. Naiwnie wierzyli przy tym, że ich postulaty zostaną spełnione w drodze pokojowej. Diggerzy znaleźli poparcie wśród ludu. Jednakże na rozkaz Cromwella oddziały wojskowe szybko stłumiły ten ruch.

Podobne prace

Do góry