Ocena brak

Burzenie konstrukcji betonowych

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Podczas burzenia konstrukcji zbudowanych w znacznej części z betonu zwykle najpierw pra­cują młoty hydrauliczne. Maszyny te służą do rozkruszania betonu i innych materiałów. Młot jest zamontowany na wysięgniku specjalnego pojazdu gąsienicowego, który musi być przystosowany do poruszania się po gruzowisku. Inną możliwością jest zastosowanie rozdrabniarki posiadającej parę potężnych stalowych szczęk napędzanych hydrau­licznie lub mechanicznie. Szczęki wyrywają frag­menty betonu z budowli. Elementy zbrojenia mogą być cięte za pomocą palników acetylenowych lub potężnych przecinarek mechanicznych.
Stal i beton o grubości ponad trzydziestu cen­tymetrów można ciąć lancą tlenową. Narzędzie to składa się z długiej stalowej rury wypełnionej sta­lowymi prętami. Rurą tłoczy się tlen, który reagu­je z rozgrzanym końcem stalowego pręta, dzięki czemu uzyskiwana jest bardzo wysoka temperatu­ra, umożliwiająca cięcie stalowych płyt. Lanca jest szeroko wykorzystywana do prac rozbiórkowych konstrukcji metalowych. Ze względów bezpie­czeństwa operator lancy tlenowej nosi okulary ochronne oraz specjalny kombinezon chroniący przed temperaturą oraz iskrami. Wadą tej metody jest szybkie spalanie się końca lancy.
Niekiedy szybkie wyburzanie przeprowadza się, demontując kluczowe elementy nośne konstrukcji, co powoduje, że budynek zapada się pod własnym ciężarem. Metoda ta jest znacznie bardziej niebezpieczna niż wyburzanie ręczne i mechaniczne. Można ją stosować wyłącznie do budowli stoją­cych na płaskim terenie, w znacznej odległości od innych budynków.

Podobne prace

Do góry