Ocena brak

Burze - Jak powstaje grzmot

Autor /Czesio Dodano /03.10.2011

Temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąc przeszło 15 tysięcy stopni celcjusza, jest więc wyższa niż temperatura powierzchni Słońca. Ten nagły dopływ ciepła może powodować rozerwanie pni drzew wskutek zamiany ich soków w parę albo zamieniać piasek w bryłki szkła. Powietrze wzdłuż drogi przebiegu pioruna ulega również silnemu ogrzaniu i rozszerza się tak gwałtownie, że wytwarza drgania, które słyszymy jako grzmot.

Przy bliskim uderzeniu pioruna jest to huk podobny do wybuchu, zaś przy odległym wyładowaniu rozlega się przeciągły łoskot, gdyż fale dżwiękowe załamują się w atmosferze oraz odbijają od nierówności terenu. Światło biegnie szybciej niż dżwięk, można więc określić, jak daleko od nas uderzył piorun. Licząc sekundy upływające od błysku do grzmotu i dzieląc ich liczbę przez 3, otrzymujemy odległość w kilometrach dzielącą nas od tego miejsca.

Podobne prace

Do góry