Ocena brak

Burze - Bezpieczeńtwo sprzętu elektycznego

Autor /Czesio Dodano /03.10.2011

Wyładowanie atmosferyczne może stanowić zagrożenie dla nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obserwacje wykazały, że bez zastosowania odpowiednich środków ochrony urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze o promieniu 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna mogą ulec zniszczeniu.

Zakładając, że intensywność burzowa w Polsce jest na poziomie 20-25 dni burzowych w roku, roczna liczba uderzeń pioruna na 1 km2 powierzchni wynosi od 1,8 od 2,5 uderzenia. Tak więc w ciągu roku naszym urządzeniom elektronicznym może zagrozić kilkanaście udarów przepięciowych. Aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących ilości wyładowań możliwa jest dopiero przy korzystaniu z nowoczesnego systemu automatycznej rejestracji wyładowań piorunowych.

ZAGROŻENIE

przy występowaniu 2-3 wyładowań na 1 km2 w ciągu roku nasz sprzęt elektroniczny może być zagrożony:

1.5 * 1.5 * 3.14 *2 = 14

1.5 * 1.5 * 3.14 *3 = 21

statystycznie od 14 do 21 razy

Niebezpieczeństwo pojawienia się szkodliwych impulsów przepięciowych wynika w głównej mierze z częstego nie uwzględniania tego problemu w fazie projektowania różnego rodzaju instalacji. W przypadku, gdy impulsy przepięciowe mają charakter przypadkowy (wyładowania atmosferyczne, procesy łączeniowe w liniach elektroenergetycznych), jeżeli nie zastosowano odpowiednich środków zabezpieczających, użytkownik dowiaduje się o możliwości ich wystąpienia najczęściej już po fakcie - szacując straty, jakie poniósł w wyniku przepięcia.

Szacuje się, że nakłady ponoszone na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej ochrony odgromowej i przepięciowej stanowią drobny ułamek procenta w porównaniu z nakładami ponoszonymi na budowę i wyposażenie dużych obiektów budowlanych o charakterze biurowym czy przemysłowym. Czy należy więc ponosić dodatkowe nakłady na budowę kompleksowego systemu ochrony odgromowej? Jak wynika z obserwacji przeprowadzonych w USA, a potwierdzonych również w krajach Unii Europejskiej, uszkodzenie lub błędna praca systemów informatyczno-telekomunikacyjnych może spowodować znaczne straty finansowe z bankructwem włącznie (np. w przypadku banków dopuszczalny okres przestoju nie może przekroczyć 2 dni).

Piorun nie musi trafić bezpośrednio w obiekt, aby wystąpiły uszkodzenia sprzętu elektronicznego!

Podobne prace

Do góry