Ocena brak

BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

ur. 12 X 1883 w Iłówcu (k. Poznania), zm.
30 VI 1947 w Kurytybie (Brazylia), Działaczka polonijna.

Do zgromadzenia wstąpiła 1904 we Lwowie, 1913 złożyła
śluby wieczyste, 1922-36 była przełożoną prow, w Brazylii,
1936-47 pełniła tamże obowiązki wikarii prowincjalnej.

W ciągu
25-letniej pracy w Brazylii przyczyniła się do rozwoju zgrom.;
1922 uzyskała legalizację zgrom, przez rząd brazyl.; założyła
16 nowych placówek (10 szkół powsz., 5 szpitali i dom starców).
Utrzymywała żywy kontakt z krajem i konsulatem pol. w Brazylii;
za działalność oświatową otrzymała odznaczenie Pol. Towarzystwa
Oświatowego.

 

Archiwum Giównc Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie
(rpsy: I 30, V 1, V 25, F-j-13, F-j-16); Archiwum Prowincjalne w Kurytybie: Akta czynności. Księga główna, Kronika prowincji brazylijskiej; Schematismus Fratrum Minorum Sancti Francisci Conventualium [...] Sororum Franciscalium de Familia Markte, Prz 1909.

Podobne prace

Do góry