Ocena brak

BUKOWIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Selim

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BUKOWIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Selim, ur. 4 II 1871
w Święcicy (Sandomierskie), zm. 17 IV 1927 w Tworkach pod
Warszawą, poeta, krytyk, publicysta. Studiował prawo na ros.
U W , gdzie założył nielegalne kółko samokształceniowe. Uczył
historii i literatury w prywatnych szkołach warsz.; 1905 brał
udział w strajku szkolnym. W 1908-17 wykładał literaturę pol.
w Tow . Kursów Naukowych. Największe zasługi położył jako
red. 1908-13 > „Sfinksa", wokół którego potrafił skupić wielu
wybitnych pisarzy. Zmarł w zakładzie dla nerwowo chorych.
Ogłosił zbiory wierszy Z marzeń i życia (1898), Nowy zeszyt
(1901), Na przełomie (1912) oraz poematy Na greckiej fali
(1906) i Echa (1910). Nastrojowa liryka B., ukształtowana pod
wpływem Słowackiego, podejmowała popularne w okresie
Młodej Polski tematy (np. przyroda tatrzańska). B. jest
też autorem wierszy, w których w retorycznym, deklamacyjnym
 stylu usiłował wyrazić nowe tendencje ideowe pokolenia
zaangażowanego w walkę niepodległościową i rewolucyjną.

Zbiór poetow 4.
PSB 3 (J. Baranowska-Borowa).
Jadwiga Zacharska

Podobne prace

Do góry