Ocena brak

Budżety lokalne

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Finanse lokalne pojawiają się wtedy, kiedy dokonuje się podziału administracji na państwową i samorządową. W 1990r. ustawą sejmową powołano władze samorządową, w Polsce nadając jej postać demokratycznej władzy lokalnej. Z mocy ustawy z 1990r. gminy tworzą wspólnotę samorządową. Do zadań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Dzielą się one na:

1) Zadania własne do których należą: a) zabezpieczenie ładu przestrzennego ochrony środowiska, b)drogi, mosty, organizacja ruchu drogowego, c) wodociągi, d) lokalny transport zbiorowy, e) ochrona zdrowia, f) pomoc społeczna, g) komunalne budownictwo mieszkaniowe, h) oświata na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowe, i) targowiska, j) kultura fizyczna, k) zieleń miejska, l) zabezpieczenie porządku publicznego, m) utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej.

2) Zadania zlecone - są to zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania te mogą być trwałe albo okazjonalne.

Podobne prace

Do góry