Ocena brak

Budżetowanie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011

Budżetowanie


Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę.


Budżet to plan działania, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych, lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku, zaakceptowany i realizowany przez pracowników poszczególnych szczebli zarządzania. Wyróżnia się budżet stały (opracowany dla jednego poziomu działalności) i elastyczny (tworzony w oparciu o analizę czynników zmienności kosztów dla różnych poziomów działalności).


Rodzaje budżetowania


Wyodrębniamy różne typy budżetowania:

 • kroczące - stworzenie dokładnego budżetu dla pierwszego kwartału oraz ogólnego dla pozostałych kwartałów,
 • przyrostowe- stworzenie budżetu na podstawie danych z poprzedniego okresu najczęściej pomnożonych o odpowiedni wskaźnik,
 • "od zera" - opracowanie budżetu na podstawie dokładnej analizy tak jakby był on wdrażany dla danej jednostki po raz pierwszy,
 • odgórne - opracowanie budżetu na poziomie menadżerów wyższego szczebla zarządzania,
 • partycypacyjne - kierownictwo opracowuje strategie firmy, a pracownicy opracowują budżety cząstkowe.

Etapu budżetowania


Budżetowanie składa się z:

 • opracowania założeń do budżetu,
 • opracowania budżetu,
 • uzgodnienia i zatwierdzenia budżetu,
 • kontroli wykonania budżetu,
 • reakcji na wyniki kontroli.

Funkcje budżetowania


Do funkcji budżetowania można zaliczyć:

 • mobilizowanie do okresowego planowania,
 • koordynacja działań i współpracy,
 • umożliwienie komunikowania zamierzeń,
 • dostarczanie podstaw do kontroli i oceny dokonań,
 • dostarczanie danych do opracowania systemów motywacyjnych.

Polityka budżetowa


Z pojęciem budżetowania związana jest polityka budżetowa, która zajmuje się sposobami wykorzystania dochodów i wydatków publicznych w celu realizacji zadań stojących przed państwem.

Budżet państwa obejmuje:

 • wszystkie wpływy i obciążenia państwa zestawione na okres jednego roku,
 • prezentacja programu działania, w którym przedstawione zostały cele przedstawione jako finansowe zamierzenia,
 • zespół narzędzi służących realizacji określonych zadań państwa.

Bibliografia

Podobne prace

Do góry