Ocena brak

Budżet państwa a ustawa budżetowa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Ustawa budżetowa zawiera nie tylko budżet państwa, w ustawie tej ujmowane są także obok budżetu państwa inne elementy składowe, które przyjmują postać różnych rodzajów „załączników”.

W ustawie budżetowej oprócz bufetu państwa zawarte jest także:

  • zestawienie przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i środków specjalnych utworzonych w państwowych jednostkach budżetowych,

  • plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

  • zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.

Ponadto ustawa budżetowa nie musi, lecz może zawierać plany przychodów i wydatków wspomnianych wyżej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jak również innych jednostek sektora rządowego.

Ustawa budżetowa = budżet państwa + tzw. „załączniki”

Podobne prace

Do góry