Ocena brak

Budżet

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Budżetzestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa.

  • rzeczywisty – rejestruje rzeczywiste, wyrażone w jednostkach pieniężnych wydatki, przychody i deficyt w danym okresie.

  • strukturalny – ukształtowany poprzez aktywną, uznaniową politykę (taką jak określenie stawek podatkowych, świadczeń opieki społecznej lub wielkości armii). Budżet strukturalny oblicza, jakie byłyby rządowe dochody, wydatki i deficyt, gdyby gospodarka osiągnęła produkt potencjalny.

koniunkturalny – oblicza wpływ cyklu koniunkturalnego na budżet, mierząc zmiany w dochodach, wydatkach i deficycie powstające, gdy produkcja różni się od potencjalnej, a gospodarka jest w okresie boomu lub recesji. Jest to różnica miedzy budżetem rzeczywistym a strukturalnym.

Przychody rządowe:

  • podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw

  • podatki bezpośrednie od zysków indywidualnych obywateli

  • podatki pośrednie płacone w cenie nabywanych towarów (VAT), oznaczone łącznie symbolem T

  • cła (importowe, eksportowe) – mają na celu obronę interesów producentów krajowych

  • opłaty skarbowe – pobierane za świadczenie usług przez urzędy państwowe (znaczki skarbowe)

Wydatki rządowe:

odsetki płacone od długu wewnętrznego i zadłużenia zewnętrznego

Podobne prace

Do góry